Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają do udziału w warsztatach w ramach operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”. Operacja skierowana jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie 9 województw tj. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego.

Dla uczestników przewidziane są dwudniowe, bezpłatne warsztaty w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie) w następujących terminach:

 • 10-11.05.2018 r. dla KGW z województwa dolnośląskiego (10 osób)
 • 12-13.06.2018 r. dla KGW z województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (12 osób)
 • 14-15.06.2018 r. dla KGW z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego (12 osób)
 • 26-27.06.2018 r. dla KGW z województwa lubelskiego i podkarpackiego (12 osób)
 • 28-29.06.2018 r. dla KGW z województwa śląskiego i łódzkiego (12 osób) 

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu unijnych i krajowych systemów jakości żywności. Uczestnicy warsztatów poszerzą wiedzę nt. dziedzictwa kulinarnego swojego regionu, dowiedzą się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy żywności oraz wymienią się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania lokalnych produktów. Poznają również możliwości legalnej sprzedaży lokalnej żywności w ramach sprzedaży i dostaw bezpośrednich, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Poruszona zostanie również tematyka żywienia funkcjonalnego i wykorzystania w nim lokalnych zasobów kulinarnych. Warsztaty kulinarne poprowadzą znani szefowie kuchni.


Ramowy program warsztatów:

Dzień I 

 • 9:00 – 10:00 Przywitanie oraz przedstawienie przez członków KGW informacji o swoich produktach/potrawach
 • 10:00 – 12:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu’’
 • 12:00 – 13:00 Przerwa na obiad
 • 13:00 – 15:00 ,,Jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne i tradycyjne produkty?’’
 • 15:00 – 16:00 ,,Krajowe i unijne systemy jakości żywności’’
 • 16:00 – 18:00 ,,Wprowadzenie do obrotu żywności regionalnej i lokalnej’’
 • 18:00 – 18:30 Dyskusja

Dzień II

 

 • 9:00 – 10:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu’’–podsumowanie i wymiana doświadczeń
 • 10:00 – 11:00 ,,Czym jest żywność funkcjonalna i jakie może być jej zastosowanie w tradycyjnej kuchni?’’
 • 11:00 – 13:00 Warsztaty kulinarne
 • 13:00 – 14:00 Obiad
 • 14:00 – 16:00 ,,Upowszechnianie wiedzy o swoich produktach w regionach’’ – kontynuacja rozważań, sprawy organizacyjne
 • 16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie

 

 

 

 

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne:

– zakwaterowanie (dwie doby); – wyżywienie; – materiały szkoleniowe; – zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

W przypadku dofinansowania operacji ze środków KSOW projekt będzie zakładał dodatkowo promocję produktów z danego regionu wśród lokalnej społeczności. Uczestnicy przeprowadzą warsztaty kulinarne w szkołach oraz będą uczestniczyli w lokalnych/wojewódzkich dożynkach. Koszty związane z zakupem produktów oraz z dojazdami zostaną pokryte przez Fundację.

Nabór trwa do dnia 24 kwietnia 2018 roku. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie www.efrwp.pl

Zapraszamy

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.