Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Mleczny konkurs

MLECZNA PERŁA KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT MLECZNY
 
1. Organizator Konkursu – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.
 
2. Finansowanie Konkursu – ze środków Funduszu Promocji Mleka w ramach projektu „POLSKIE MLEKO GWARANCJĄ JAKOŚCI I SMAKU”.
 
3. Cel Konkursu – wyłonienie najlepszych produktów mlecznych: 
a) masła, 
b) serów,
c) napoju mlecznego (kefir, jogurt, zsiadłe mleko) lub śmietany spośród produktów posiadających znak „Jakość Tradycja”.
 
4. Konkurs przeznaczony dla – wytwórcy produktów mlecznych o różnym statusie prawnym i organizacyjnym, mogą to być spółdzielnie mleczarskie, spółki o różnym statusie, wytwórcy prywatni, grupy producenckie itp.
 
5. Konkurs jest dwuetapowy.
 
6. Pierwszy etap uczestnicy konkursu:
a) producenci wyrobów mlecznych spośród swoich produktów ze znakiem „Jakość Tradycja” sami wybierają taki, który uważają za najlepszy. Nie muszą to być produkty we wszystkich trzech kategoriach;
b) następnie wypełniają zgłoszenie (w załączniku),
c) wybrany produkt razem z wypełnionym zgłoszeniem uczestnicy przesyłają na adres Biura Izby (ul. Widok 20, 00-023 Warszawa) do dnia 22 marca 2019
 
7. Drugi etap:
a) produkt oceni jury w składzie: 
Izabella Byszewska – Przewodnicząca Jury;
prof. dr hab. Bogusław Staniewski – Członek Jury;
dr Anna Diowksz – Członek Jury;
Jan Zwoliński – Członek Jury;
Grażyna Kurpińska – Sekretarz Jury;
b) produkt – po prezentacji i degustacji – zostanie oceniony przez jury pod kątem: smaku, konsystencji, aromatu, pochodzenie surowca, estetyki i koncepcji opakowania;
c) każdy element oceny może otrzymać od 1 do 5 punktów. Zsumowane punkty pozwolą na wyłonienie laureatów w każdej z trzech kategorii.
 
8. Ogłoszenie wyników i Wręczenie nagród nastąpi (termin wydarzenia podamy w terminie późniejszym). 
 

     
Pliki do pobrania: