Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIPRiL

W Hotelu 500 w Strykowie, gdzie krzyżują się drogi ze wszystkich zakątków Polski, odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIPRiL. Jego głównym tematem było uchwalenie nowego Statutu Izby, dostosowanego do obecnie obowiązującego prawa i potrzeb działania naszej organizacji.

Na walnym stawiło się wymagane quorum członków Izby, uprawnionych do głosowania. Posiedzenie poprowadził Marek Kowalski, prezes Zarządu GS „SCh” w Szadku, wybrany prawie jednogłośnie przez zgromadzonych. Nad prawidłowością obrad czuwała Komisja Skrutacyjno-Mandatowa w składzie: Piotr Dąbrowski, Dorota Kowalewska i Dariusz Szpakowski. Po burzliwej dyskusji Statut został uchwalony wymaganą większością głosów.

Załączone dokumenty:

  1. Protokół  z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Produktu   Regionalnego i Lokalnego
  2. Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian statutu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego