Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Oddział Świętokrzyski

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski przygotowuje się do wyjazdu na targi TAVOLA w Belgii.

W dniach 15-17 marca 2020 r. odbędą się międzynarodowe targi spożywcze TAVOLA w miejscowości Kortrijk, w Belgii. Targi TAVOLA należą do najważniejszych w Europie targów branży spożywczej, które stanowią miejsce wymiany kontaktów pomiędzy producentami i nabywcami wysokiej jakości produktów z branży spożywczej. Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy sklepów mało powierzchniowych.

W tym prestiżowym wydarzeniu będzie uczestniczyć również Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski na zaproszenie Domu Polski Wschodniej w Brukseli. To idealna okazja do zaprezentowania Izby, naszych przedsiębiorców i przedstawienia oferty produktowej na wspólnym polskim stoisku wystawienniczym. To także doskonała platforma do dialogu pomiędzy producentami a dystrybutorami żywności i możliwość nawiązania relacji biznesowych.

Nasi producenci otrzymali także zaproszenie od Ambasadora RP w Belgii Pana Artura Orzechowskiego na zorganizowane przez naszą ambasadę Forum Polskich Przedsiębiorców Spożywczych i kolację networkingową z udziałem polskich i belgijskich firm z sektora spożywczego.

 

Biuro Doradztwa Gospodarczego - BDGIZBA

W dniu 23.12.2019 r. została podpisana umowa spółki, a 30.12.2019 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego spółka pod nazwą Biuro Doradztwa Gospodarczego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski Sp. z o.o. Powołana przez Oddział Świętokrzyski PIPRiL oraz Polskie Doradztwo Rolnicze Sp. z o.o. będzie realizowała zdania wspomagające na rzecz członków Izby oraz zadania statutowe Izby, jako spółka non profit.

Prezesem Zarządu została Pani Anna Rybak.Autorka projektów rozwojowych i innowacyjnych dla lokalnych i krajowych przedsiębiorstw, angażuje się także w realizację miękkich projektów doradczych i szkoleniowych. Do jej głównych obszarów działania należy audytowanie potrzeb biznesowych zgłaszających się przedsiębiorców oraz oferowanie proponowanych działań doradczych i szkoleniowych poprzez kojarzenie klientów z konkretnymi  ekspertami.

Siedziba spółki:
ul. Targowa 18, lok. 603, 25-001 Kielce,
tel. + 48 606 895 400, biuro@bdgizba.pl,
REGON: 385161348, NIP: 9592030168, KRS: 0000820877

Jednym z pierwszych działań nowej spółki będzie obsługa wyjazdu zagranicznego na targi Tavola 2020.