Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Ogłoszenie o konkursie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni

 

zapraszają do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych, tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ogólnopolskim finale konkursu, podczas którego na podstawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje szkoła na adres:
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa z dopiskiem „KONKURS”. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 12 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (www.osskic.org.pl) oraz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (www.produktyregionalne.pl).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:
Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa, tel./fax: +48 22 tel./fax: +48 22tel./fax: +48 22 692 71 11, tel. 519 592 692 71 11, tel. 519 592 001, 505 175 578, e -mail: mail: izba@produktyregionalne.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu
2. Załącznik nr 1 Wykaz polskich produktów
3. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
4. Załącznik nr 3 Formularz dotyczący Pracy
5. Załącznik nr 4a Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Konkursu
6. Załącznik nr 4b Oświadczenie niepełnoletniego oraz przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu
7. Załącznik nr 5 Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na udział w Konkursie
8. Załącznik nr 6 Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na zawarcie Umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
9. Załącznik nr 7 Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
10. Załącznik nr 8 Zgoda pełnoletniego Uczestnika Konkursu na użyczenie wizerunku
11. Załącznik nr 9 Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na użyczenie wizerunku
12. Załącznik nr 10 Szczegółowe zasady przebiegu Etapu II Konkursu
13. Załącznik nr 11 Szczegółowe zasady przebiegu Etapu III Konkursu

 

Szczegółowe zasady przebiegu Etapu III Konkursu