Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

POTRZEBNA UMOWA

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 46 536,22 zł.

Operacja ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania, co wpłynie na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji zostanie  podniesiony poziom wiedzy i umiejętności 56 osób, rolników i innych podmiotów z województwa wielkopolskiego w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania, co wpłynie na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Operacja wpłynie również na: rozwój sytemu krótkich łańcuchów dostaw, wykorzystanie w zakresie przetwórstwa żywności walorów środowiska naturalnego, rodzimych ras zwierząt oraz odmian roślin, ciągły rozwój „sprzedaży bezpośredniej”, postrzeganie przez rolników wsi oraz swojego gospodarstwa jako miejsca umożliwiającego rozwój zawodowy, stworzenie sieci współpracy, wspólnej promocji.

Jedną z dwóch form, które będą realizowane podczas operacji będzie przeprowadzenie 4 szkoleń dotyczących zagadnień z zakresu: racjonalnego żywienia, dziedzictwa kulinarnego oraz przetwórstwa i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Druga forma to warsztaty: olej tłoczony na zimno i tradycyjne wędzenie produktów. Dzięki szkoleniom i warsztatom rolnicy i inne osoby uczestniczące w operacji zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl