Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Produkty które utraciły prawo do używania certyfikatu Jakość Tradycja

PIPRiL informuje. że nie wszystkie firmy, których produkty uzyskały certyfikat systemu żywności wysokiej jakości „Jakość Tradycja”, nadal mają prawo do używania znaku. Nie przedłużyły posiadania znaku lub nie płacą za jego używania albo też nie kontynuują corocznych badań jakościowych produktu.

W takich przypadkach tracą prawo to używania logo znaku na opakowaniach. Wprowadzają w błąd konsumenta. Dlatego PIPRiL od czerwca 2020 wprowadza tabelę informującą o braku prawa do używania znaku. Informację tę każdy zainteresowany znajdzie na naszej stronie w zakładce systemu (oznaczonej logo znaku)

Produkty które utraciły prawo do używania certyfikatu Jakość Tradycja