Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Ś.P. Dariusz Janicki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. zmarł

Ś.P. Dariusz Janicki

członek Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, wieloletni sekretarz Oddziału Łódzkiego Izby, wielki nasz Przyjaciel, ciepły i serdeczny, zawsze aktywnie wspierający nasze działania.

Rodzinie i Bliskim serdeczne wyrazy współczucia składają Rada, Zarząd i Biuro Izby.