Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Stół Darów Ziemi 2017

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego i Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej zawiadamiają, że festyn Międzynarodowego Dnia Ziemi, odbędzie się 4 czerwca 2017 r. (niedziela) w Warszawie na Polu Mokotowskim w Warszawie. Tegoroczny Dzień Ziemi jest poświęcony tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza.

PIPRiL zaprasza członków Izby do udziału w ekspozycji „STÓŁ DARÓW ZIEMI – Produkty lokalne i tradycyjne bogactwem polskich regionów” na festynie DZIEŃ ZIEMI na ul. Rokitnicką na Polu Mokotowskim.

 

 1. Udział w ekspozycji „Stół Darów Ziemi” jest odpłatny. Koszt jednego stanowiska wynosi 500 zł (brutto = netto).
 2. Organizatorzy zapewniają zadaszone stoisko o powierzchni 1,8 m x 2,7 m, będące integralną częścią „Stołu Darów Ziemi”, prezentującego produkty regionalne i tradycyjne. Stoisko zostało wyposażone w stół przykryty białym materiałem i krzesła. Każdy wystawca będzie miał baner-szyld z nazwą swojej firmy. Dostęp do prądu będzie ograniczony.
 3. Każdy wystawca powinien mieć na swoim stoisku odpowiednie eksponaty, nawiązujące do wytwarzania produktów tradycyjnych: surowce, z których wykonane są produkty tradycyjne i regionalne oraz narzędzia do ich wytwarzania.
 4. Można stoisko wynająć wspólnie z inną firmą. Należy zgłosić współuczestnika, podając dane oraz rodzaj wytwarzanego produktu – „wspólnik” stoiska powinien być członkiem PIPRiL.
 5. Termin zgłaszania uczestnictwa w „Stole Darów Ziemi” upływa 25 kwietnia br. Termin ostateczny! Informację na ten temat proszę przesyłać na adresy mail’owe: grazynak@rubikon.pl lub info@produktyregionalne.pl
 6. Opłatę za stoisko należy wnieść po otrzymaniu faktury najpóźniej do 14. dni przed wydarzeniem na konto PIPRiL. Faktura – w wersji roboczej zostanie przesłana mail’em, a jej oryginał wręczony w dniu imprezy.
 7. Jeżeli faktura nie zostanie opłacona do wyznaczonego na niej terminu, firma zostanie wykreślona z listy uczestników.
 8. Firmy, które będą sprzedawały alkohol muszą mieć zezwolenie na ich wytwarzanie. Jednorazowe zezwolenie można uzyskać wysyłając dokumenty na adres: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy do 30 kwietnia 2017 r. – termin nieprzekraczalny. Jeżeli będą zmiany dot. zezwolenia, natychmiast o tym zawiadomię.
 9. Mapkę oraz pismo PIPRiL i głównego organizatora Dnia Ziemi zaniosę do Urzędu osobiście, a Państwu prześlę mailo’owo.
 10. Jako miejsce imprezy należy napisać: "Stół Darów Ziemi” ul. Rokitnicka, Pole Mokotowskie w Warszawie.
 11. Jeżeli ktoś z Państwa chce, abym była pełnomocnikiem przy oględzinach terenu i odbiorze jednodniowego zezwolenia, proszę o wystąpienie o pełnomocnictwo dla:

Grażyna Kurpińska, Pełnomocnik Zarządu PIPRiL, ul. Widok 20 lok. 1, Warszawa
Należy też wnieść stosowną opłatę z tego tytułu w Urzędzie.