Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Sympozjum w Smardzewicach

We wrześniu br. w Smardzewicach odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. PIPRiL reprezentowała Jolanta Kamieniecka, Członek Zarządu Izby.  Cyklicznie sympozja agroturystyczne, organizowane od 1993 r., to spotkania ukierunkowane na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką, podejmujące zagadnienia aktualnie intrygujące środowisko agroturystyki i szerzej – turystyki wiejskiej.

Tematem wiodącym tegorocznych obrad były zagadnienia dotyczące „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania”. J. Kamieniecka wzięła udział w całości obrad, w tym w grupie warsztatowej dyskutującej nad wynikami badań socjologicznych naświetlających problemy nawiązywania współpracy agroturystyki z jej otoczeniem np. organizacji pozarządowych. By przybliżyć zebranych naszą działalność J. Kamieniecka przedstawiła zrealizowany przez nas w roku 2016 projekt współfinansowany przez MSiT pt. WZMOCNIENIE TURYSTYKI KULINARNEJ POPRZEZ WŁĄCZENIE DO JEJ OFERT PRODUKTÓW ZE ZNAKIEM „JAKOŚĆ TRADYCJA”, którego jednym z celów było współbudowania szlaków kulinarnych z udziałem produktów posiadających znak „Jakość Tradycja”. Zaprezentowała również katalog produktów posiadających ten znak, a także magazyn „Smak i Tradycja”, w którym projekt został omówiony i podsumowany. Zrealizowany projekt i przedstawione materiały cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Więcej o sympozjum:

http://cdrkursy.edu.pl/cdr/index.php?option=com_content&view=article&id=577:xvii-ogolnopolskie-sympozjum-agroturystyczne&catid=8&Itemid=102&lang=pl