Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Walne Zgromadzenie Członków PIPRiL

mam przyjemność zaprosić Państwa na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, które odbędzie się 20 czerwca (środa) o godz. 11.30 – w  pierwszym terminie, o godz. 12.00 – w drugim terminie, w Warszawie, w  sali 49 (parter) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30 – wejście od ul. Wspólnej.

Walne zgromadzenie połączone będzie z seminarium nt.:  „Zasady i możliwości posługiwania się nazwami:  „Produkt polski” i „Polska smakuje”.

 

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, dnia 20 czerwca 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30 – wejście od ul. Wspólnej, sala 49  parter I termin – godz. 11.30, II termin – godz. 12.00

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Izby – Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Izby Wystąpienie zaproszonych gości – „Zasady i możliwości posługiwania się nazwami:  „Produkt polski” i „Polska smakuje”.
 1. Uroczyste wręczenie certyfikatów „Jakość Tradycja” nowym uczestnikom systemu
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Izby.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przerwa kawowa.
 6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Izby przez Przewodniczącego Komisji Mandatowej
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izby za okres 1.01. 2017- 31.12.2017 – Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Izby.
 8. Sprawozdanie Rady Izby – Jan Lisiecki,  Przewodniczący Rady Izby
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – Kazimierz Smolak, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
 10. Podjęcie uchwał o przyjęciu przez Walne Zgromadzenie sprawozdań i udzieleniu absolutorium: Zarządowi, Radzie Izby i Sądowi Koleżeńskiemu
 11. Informacja Jana Zwolińskiego,  Wiceprezesa Izby o aktualnym stanie systemu „Jakość Tradycja”.
 12. Informacja o działaniach w 2017  i  w pierwszym półroczu 2018 roku  oraz  dalszych planach  Izby w 2018 roku. Referują:
  - Prezes Zarządu  Izby – Izabella Byszewska
  - Wiceprezes Zarządu Izby – Jan Zwoliński
  - Pełnomocnik Zarządu Izby – Grażyna Kurpińska
 1. Informacja o działaniach w oddziałach regionalnych Izby – referują przedstawiciele Oddziałów.
 2.  Podjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków
 3. Dyskusja
 4. Wolne, wnioski, zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Izby (przewidywane około godz. 15.30.