Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Ważne

Prosimy Członków PIPRiL o przesyłanie informacji dot. ewentualnych zmian: nazwy firmy, właściciela, adresu lub telefonu  czy adresu e-mail.

Najlepiej pobrać deklarację członkowską (strona www.produktyregionalne.pl) i na niej podać nowe dane. Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na adres: ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa.

Przypominamy o składkach – uregulowaniu zaległości I wpłacaniu za rok bieżący.

 

Sekretarzem Kapituły Znaku „Jakość Tradycja” jest pan Jan Zwoliński, wiceprezes Zarządu PIPRiL. Do niego należy kierować wszystkie sprawy dotyczące posiadania Znaku, zasad jego uzyskania, a także wszelkich zmian związanych z posiadanym już znakiem. Kontakt: tel. 519 592 008, e-mail: jan_zwolinski@wp.pl