Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Z głębokim żalem żegnamy dra Grzegorza Russaka

Znakomitego znawcę kuchni regionalnej i myśliwskiej, autora wielu książek i publikacji, współtwórcę Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, pierwszego prezesa Izby i przewodniczącego Rady Izby do 2010 r. Był także współtwórcą pierwszego krajowego systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy serdecznego współczucia składają

Członkowie Izby, Rada, Zarząd wspólnie z Henrykiem Wujcem, byłym prezesem Zarządu oraz Biuro Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego