Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zawiadamia, że w postępowaniu zapytania ofertowego nr 14/PIPRiL/FPZZiPZ/2019 o udzielenie zamówienia na Przeprowadzenie kampanii internetowej „Polskie produkty zbożowe gwarancją jakości i smaku” została wybrana oferta:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty