Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Koordynatorzy wojewódzcy Konkursu

1. Dolnośląskie - Urszula Bartoszewicz, Wydział Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego 71 776 91 64;  urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl
2. Kujawsko-Pomorskie - Aleksandra Gajos, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 52/ 386 72 34 
3. Lubelskie - Rafał Serej, Dep. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, 81/ 44 16 788
4. Lubuskie - Piotr Czura, Dep. Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, 68/ 456 52 72
5. Łódzkie - Agnieszka Mikulska, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego, 42/ 663 35 30
6. Małopolskie - Lucyna Kmak, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gorlicach, 18/ 352 43 95
7. Mazowieckie - Krzysztof Zaniewski, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów  Wiejskich, Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, 22/ 59 79 116  
8. Opolskie - Anna Bodzioch, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego, 77/ 44 82 124
9. Podkarpackie - Dorota Jamrozy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 17/ 850 17 00
10. Podlaskie - Joanna Czarkowska, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 86 275 89 38 
11. Pomorskie - Małgorzata Polak, Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, 58/ 32 68 324;
12. Śląskie - Agnieszka Kotwa, Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, 32/ 77 40 080
13. Świętokrzyskie - Teresa Wasik, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 41/ 372 22 84
14. Warmińsko-Mazurskie - Marta Sadłowska, Biuro ds. Żywności Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego, 89/ 521 98 58
15. Wielkopolskie - Janusz Sowiński, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 61/ 626 65 25
16. Zachodnio-pomorskie - Ewelina Pawłowicz, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Paulina Makatun-Hałas, Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 91/ 561 37 00 do 02, 91/44 10 233
 

 

UMW – Urząd Marszałkowski Województwa

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego