Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Koordynatorzy wojewódzcy Konkursu

Lp.

Województwo

Koordynator wojewódzki

Kontakt

1.

Dolnośląskie

Monika Michalska, Wydział Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego

71/ 776 90 30;

Monika.Michalska@dolnyslask.pl;

2.

Kujawsko-Pomorskie

Beata Chełminiak Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

52/ 386 72 13, 723 692545

beata.chelminiak@kpodr.pl

3.

Lubelskie

Rafał Serej, Dep. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego

81/ 44 16 788;

rafal.serej@lubelskie.pl;

4

Lubuskie

Piotr Czura, Dep. Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego

68/ 456 52 72;

p.czura@lubuskie.pl;

5.

Łódzkie

Agnieszka Mikulska, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego

42/ 663 35 30;

agnieszka.mikulska@lodzkie.pl;

6.

Małopolskie

Lucyna Kmak, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gorlicach, woj. małopolskie

510 077 417;

retrostowarzyszenie@wp.pl;

7.

Mazowieckie

Krzysztof Zaniewski, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie

22/ 59 79 116;

krzysztof.zaniewski@mazovia.pl;

8.

Opolskie

Anna Bodzioch, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego

77/ 44 82 124;

a.bodzioch@opolskie.pl;

9.

Podkarpackie

Dorota Jamrozy, Dep. Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego

17/ 747 63 38;

d.jamrozy@podkarpackie.pl;

10.

Podlaskie

Joanna Czarkowska Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

86 275 89 38
jczarkowska@odr-szepietowo.pl

11.

Pomorskie

Małgorzata Polak, Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego

58/ 32 68 324;

M.Polak@pomorskie.eu;

12.

Śląskie

Agnieszka Kotwa,

Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego

32/ 77 40 080;

agnieszka.kotwa@slaskie.pl;

13.

Świętokrzyskie

Teresa Wasik, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wiesław Reszczyk, Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

41/ 372 22 84;

teresa.wasik@sodr.pl;

41/ 342 19 48,

14.

Warmińsko-Mazurskie

Emilia Sękowska, Biuro ds. Żywności

Katarzyna Dalecka, Biuro ds. Żywności

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego

89/ 521 98 50;
e.sekowska@warmia.mazury.pl

89/ 521 98 58
dow@warmia.mazury.pl

15.

Wielkopolskie

Janusz Sowiński, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego

61/ 626 65 25;

Janusz.Sowinski@umww.pl;

16.

Zachodnio-pomorskie

Paulina Makatun-Hałas, Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego;

Ewelina Gielmuda, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego;

91 /44 10 233;

pmakatun@wzp.pl;

91/ 561 37 00 do 02

e.gielmuda.baszkowice@home.pl;