Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Wieści z Oddziałów Regionalnych

LUBELSKIE

 

Święta Polskiego Wina w Janowcu 23 maja 2015 roku

Po raz pierwszy jako Lubelski Oddział PIPRiL byliśmy współorganizatorami Święto Wina, które odbywa się corocznie w Janowcu nad Wisłą. Pokazaliśmy nasze regionalne produkty, w tym szparagi, wina, zioła, soki i to co do wina najlepsze – lubelskie sery.

 

Spotkanie Gmin Lubelskich w Borzechowie tak zwany Piknik Sołtysów 2015

Na spotkaniu gmin lubelskich 5 lipca 2015 r. wygłoszona została prelekcja na temat znaczenia wpisu lubelskich regionalnych smakołyków na ministerialną listę produktów tradycyjnych.

 

Regionalny finał Konkursu NKD Smaki Regionów – Kozłówka

Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego i Oddział Lubelski PIPRiL współorganizowały wielkie kulinarno-smakowe wydarzenie – finał regionalny konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów, które odbyło się 19 lipca 2015 roku w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Po raz kolejny zaprezentowane zostało bogactwo kulinarne regionu – ponad 160 produktów i potraw z Lubelszczyzny.

 

Lubelskie święto ziół – Fajsławice

15 sierpnia 2015 r. siedem ziołowych gmin, tworzących projekt „Na Zielarskim Szlaku”, zorganizowało pachnące Lubelskie święto ziół w Fajsławicach. Miejscowe Stowarzyszenie Tymiankowy Smak zainicjowało powstanie projektu. Stowarzyszenie jest członkiem Lubelskiego Oddziału PIPRiL.

 

Chmielaki Krasnostawskie 21-23 sierpnia 2015 roku

W tym ważnym wydarzeniu regionalnym, ale mającym charakter ogólnopolskim, po raz pierwszy członkowie Lubelskiego Oddziału PIPRiL wystawili stoiska z tradycyjnymi i regionalnymi smakołykami.

 

XVII Lubelskie Święto Chleba w Muzeum Wsi Lubelskiej

Popularne i uznane święto producentów, promujących zdrowe, smaczne i tradycyjne spojrzenie na żywność odbyło się 13 września 2015 r. Już po raz 17 lubelscy producenci pokazali tradycyjne smakołyki, a wśród nich jedyny na Lubelszczyźnie produkt ze znakiem unijnym – Cebularz Lubelski.

 

Wystawa produktów tradycyjnych i regionalnych podczas Dożynek Wojewódzkich w Końskowoli

Na wystawie (13 września 2015) stoisko producentów, członków Izby, przyciągało wyjątkowymi zapachami. Kupujący zajadali się prezentowanymi produktami, a zwłaszcza pierogami z fasoli i tymianku oraz zupą z pokrzyw.

 

Targi Smaki Regionów – Poznań

Na poznańskich targach 19-22 września 2015 na lubelskim stoisku głównym wystawcą był Lubelski Oddział PIPRiL. Nasze stoisko prezentowało się kolorowo i elegancko,m z dumą prezentowaliśmy region lubelski, a nasi producenci swoje produkty. Dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Cydru przeprowadziliśmy telemost pomiędzy naszym stoiskiem w Poznaniu a Lublinem, gdzie odbyło się Święto Młodego Cydru.

 

II Kongres Sołtysów w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Na Kongresie, który odbył się 28 listopada 2015 r., współorganizowaliśmy konkurs potraw tradycyjnych. Wzięło w nim udział ponad 120 różnych regionalnych potraw.

 

Eko festyn – Lublin

Na Placu Zamkowym (22 listopada 2015 r.) nasi producenci pokazali smakowite i barwne skarby jesieni oraz powstałe z nich przetwory.

 

Targi Vege Fruit Lublin

Na targach Ecco Fruit (24 – 25 listopad 2015 r.) lokalni producenci wystawili stoiska na powierzchni ponad 200 m2, prezentując najlepsze produkty naszego regionu.

 

I Festiwal Promocyjno Edukacyjny w Krzczonowie na temat kwaszenia i kiszenia produktów oraz ich przechowywania z wykorzystaniem tradycyjnych sposobów konserwowania żywności

Festiwal edukacyjno-promocyjny kiszonek i kwaszonek w Krzczonowie (5 grudnia 2015 r.) to feeria barw, aromatów i smaków zamkniętych w słoikach. Pokazali go nasi lokalni producenci. W tak piękny sposób członkowie oddziału lubelskiego podsumowali mijający rok.

 

Seminarium w Lublinie

13 października 2015 roku, w Lublinie odbyło się seminarium dotyczące wymogów i warunków higieniczno-sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej. Ideą zorganizowanego spotkania było przedstawienie prawno-administracyjnych aspektów związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych w Polsce, a także występujących problemów dotyczących sprzedaży bezpośredniej i możliwości ich rozwiązania oraz wymogów prawidłowego oznakowania żywności wprowadzanej na rynek. Na spotkaniu poświęcono wiele miejsca krótkim łańcuchom żywności oraz działaniom mogącym ułatwić produkcję i sprzedaż żywności rolnikom i przetwórcom produkującym na „niedużą skalę”. Seminarium miało wspólny  patronat: Urzędu Marszałkowskiego oraz Lubelskiego Oddziału PIPRiL. Tematy szczegółowo omówili przedstawiciele PSSE, Izby Skarbowej oraz Urzędu Celnego.

 

Wymogi i warunki higieniczno-sanitarne przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności – współpraca przy organizacji

Oddział Lubelski PIPRiL aktywnie współpracował przy organizacji seminarium (14 grudnia 2015 r.) w Lublinie.  Seminarium dotyczyło wymogów i warunków higieniczno-sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej. Celem było przedstawienie zasad funkcjonowania HACCP w małym przetwórstwie spożywczym. Kolejnym zagadnieniem, które zostało zaprezentowane był System HACCP i zarządzanie bezpieczeństwem żywności podczas wytwarzania tradycyjnych i regionalnych  produktów w małych zakładach produkcyjnych i gastronomii. Kolejne omówione zagadnienia były związane z charakterystyką prowadzenia drobnego przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym, a także aspektom praktycznym oraz organizacyjnym dotyczącym sprzedaży i dostaw bezpośrednich. Omówiono także możliwości prezentowania żywności wytwarzanej okazjonalnie metodami tradycyjnymi na imprezach plenerowych i targach. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób – przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz producenci z terenu województwa lubelskiego.

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy – Lublin

Na lubelskim deptaku 19- 20 grudnia 2015 r. producenci pokazali swoje produkty i potrawy, najlepsze i najbardziej smakowite jedzone podczas Bożego Narodzenia. Na kiermaszu śpiewano kolędy, były pokazy kulinarne, degustacje oraz promocja książki „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych”.

 

Współpraca przy organizacji Kiermaszu Wielkanocnego na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, który odbył się w dniach 19-20 marca 2016 r.

 

Elżbieta Wójcik, prezes Oddziału Lubelskiego PIPRiL