Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Władze

Izabella Byszewska - prezes Zarządu

telefon: 505 17 55 78

Dziennikarka, koordynator i trener projektów inspirujących zrównoważony rozwój lokalny oraz partnerstwo inicjatyw społecznych na wsi. Animatorka szkoleń dla kobiet z obszarów wiejskich dotyczących małej przedsiębiorczości i aktywności lokalnej.

Od 2000 roku zajmuje się dokumentacją i promocją polskiego dziedzictwa kulinarnego, w tym produktów lokalnych oraz działaniami na rzecz budowy rynku żywności najwyższej jakości, regionalnej i tradycyjnej a także na rzecz zachowania różnorodności biologicznej w rolnictwie i ochrony starych odmian roślin i rodzimych ras zwierząt.

Współzałożycielka Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, członek Kapituły znaku „Jakość, Tradycja”, opracowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw Polskich, certyfikującego żywność naturalną i tradycyjną.

Pomysłodawca i przewodnicząca Kapituły konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz koordynator tego projektu. Współtwórca stałych ekspozycji i zdarzeń, promujących produkty regionalne i lokalne.

Jan Zwoliński - wiceprezes Zarządu

telefon: 519 592 008

Dziennikarz. Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień dziennikarskich. Od wielu lat konsekwentny realizator wielu przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości na wsi i w małych miasteczkach. Pomysłodawca, realizator i Przewodniczący Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Zielone Lato” inicjatywy sprzyjającej tworzeniu nowych miejsc pracy na wsi, promującego rozwój agro-eko-turystyki i turystyki wiejskiej oraz naszego dziedzictwa kulturowego, tym kulinarnego.

Od 2000 roku, jako członek Kapituły Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” działa na rzecz odtwarzania i dokumentowania skarbów naszej narodowej spiżarni. Propagator budowy w Polsce nowoczesnego rynku produktów tradycyjnych. Współtwórca Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Sekretarz Kapituły Znaku „Jakość Tradycja” Członek Rady do Spraw Regionalnych i Tradycyjnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

CZŁONKOWIE RADY

1. Becla Alina – sekretarz Rady, tel. 509 603 409
2. Bęben Ireneusz, tel. 607 586 804, 663 186 373
3. Dobrowolska Halina, tel. 504 085 464
4. Donek Tomasz, tel. 508 081 601
5. Fołta Jan, tel. 600 059 975
6. Jaroszewska-Nowak Edyta, tel. 609 645 386
7. Jaszczowski Ryszard, tel. 608 288 354
8. Just Marcin, tel. 513 064 484
9. Kaproń Henryk, 513 177 833
10. Lisiecki Jan – przewodniczący Rady, tel. 605 620 579
11. Majewski Karol, tel. 501 301 819
12. Nowak Zdzisław, tel. 663 239 139
13. Pniewski Zdzisław, tel. 501 676 511
15. Przymus Tadeusz, tel. 607 038 512
16. Radzikowski Wojciech, tel. 501 244 868
17. Słociński Stefan, tel. 605 039 604
18. Staniszewski Stanisław, tel. 604 188 061
19. Wójcik Maria, tel. 609 313 122
20. Zawadzka Elżbieta – z-ca przewodniczącego Rady, tel. 605 071 222

SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Maryniak Hieronim, tel. 664 866 571
2. Mazurkiewicz Małgorzata, tel. 693 673 219
3. Olszyńska Elżbieta, tel. 504 383 675
4. Smolak Kazimierz, tel. 509 964 303
5. Żubrowski Andrzej, tel. 608 634 423

IV. KANCLERZE, PREZESI

Becla Alina – Podkarpackie
Hys Andrzej – Świętokrzyskie,
Jaszczowski Ryszard – Zachodniopomorskie,
Radzikowski Wojciech – Mazowieckie
Solis Tomasz – Lubelskie (w trakcie organizacji)
Staniszewski Stanisław – Łódzkie
Wendlandt Wiesław – Wielkopolskie