Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Projekty Izby

news

Wspólny projekt

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz PIPRiL przygotowały warsztaty w ramach operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”. Operacja skierowana była do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego. Dla uczestników – między 10 maja a 29 czerwca br. – odbyły się dwudniowe,...