Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Walne zgromadzenie członków PIPRiL

W ostatni poniedziałek czerwca – 27.06.2022 – odbyło się Walne zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Na spotkaniu stawiła się wymagana liczba członków Izby, quorum potrzebne do głosowania.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie zaproszonych gości z Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności: pana Jana Golby, wicedyrektora departamentu i pani Magdaleny Głodek, naczelnika Wydziału Systemów i Programów Jakości – „Krajowy Plan Strategiczny – możliwości wsparcia żywności wysokiej jakości po 2022 roku”. Temat bardzo zainteresował uczestników spotkania i goście odpowiedzieli na wiele zadanych pytań.

Prezesi i kanclerze oddziałów regionalnych Izby złożyli sprawozdanie z ich ubiegłorocznej działalności i poinformowali o tegorocznych planach. Pani Barbara Stelmach, reprezentant oddziału mazowieckiego. Zawiadomiła o dwuletnim zawieszeniu działalności oddziału.

Część informacyjną zakończyła wypowiedź pana Dariusza Goszczyńskiego, sekretarza Kapituły Znaku „JT” o aktualnym stanie systemu „Jakość Tradycja”.

Zarząd otrzymał absolutorium, obecni zaakceptowali sprawozdanie merytoryczne pani Izabelli Byszewskiej, prezes Zarządu PIPRiL i ubiegłoroczny bilans – oba dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty.

 

Do pobrania: