Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Informacja na temat etykietowania żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska opublikowała System dotyczący informacji na temat etykietowania żywności – FLIS od ang. Labelling Information System.

FLIS zapewnia przyjazne dla użytkowników rozwiązanie informatyczne, umożliwiające wybór produktu żywnościowego i automatyczne pobieranie obowiązkowych informacji dotyczących etykietowania, które wynikają z przepisów Unii Europejskiej. Informacje te są dostępne w 23 językach UE. System zawiera również linki do odpowiednich przepisów prawa i obowiązujących wytycznych. W sumie uwzględniono 87 różnych kategorii produktów żywnościowych i podano informacje z 39 rozporządzeń, 17 dyrektyw i 1 decyzji.

FLIS jest zgodny ze strategią Komisji Europejskiej dotyczącą lepszego stanowienia prawa, ponieważ upraszcza i ułatwia sprawne funkcjonowanie sektora spożywczego, w którym większość podmiotów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

System ten ma na celu pomóc, podmiotom działający na rynku spożywczym, zidentyfikować obowiązkowe oznaczenia, które powinny znajdować się na ich produktach. Ma on na celu poprawę prawidłowego wdrażania odpowiednich przepisów przez podmioty działające w branży spożywczej oraz ułatwienie pracy krajowym organom kontrolnym.
 
Dostęp do FLIS można uzyskać za pośrednictwem poniższej strony internetowej (w prawym górnym rogu można zmienić język na polski):

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/food-labelling-information-system_en