Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Operacja pn. „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje,
że 27 maja 2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Olej lniany, kiełbasa nowotomyska
– czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 46 536,22 zł.

Operacja mająca na celu:

 • rozwój obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny
  i tradycyjne metody wytwarzania,
 • poprawę dochodowości gospodarstw,
 • tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie i rozwój działalności przetwórczej,
 • zwiększenie dostępności żywności regionalnej i tradycyjnej znanego pochodzenia,
 • promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy  Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • pozyskanie wiedzy i umiejętności przez 56 osób z województwa wielkopolskiego
  w zakresie przetwórstwa żywności,
 • rozwój sytemu krótkich łańcuchów dostaw,
 • wykorzystanie w zakresie przetwórstwa żywności walorów środowiska naturalnego, rodzimych ras zwierząt oraz odmian roślin,
 • stworzenie sieci współpracy i wspólnej promocji.

Pierwsza z dwóch form, która będzie realizowana podczas operacji dotyczy przeprowadzenia 4 szkoleń obejmujących zagadnienia z zakresu: racjonalnego żywienia, dziedzictwa kulinarnego oraz przetwórstwa i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Druga forma to organizacja 8 warsztatów: 4 z zakresu tłoczenia oleju na zimno i 4 związanych z tradycyjnym wędzeniem produktów.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 ‑ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl