Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem

„Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania.


Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2022 r. i kończy się w dniu 31 października 2023 r. Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich


Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną:

- Wyjazd studyjny pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa małopolskiego
- Wyjazd studyjny pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa dolnośląskiego
- 2-dniowa konferencja pn. Produkt lokalny i turystyczny jako stymulant przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich
- Wydanie biuletynu Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem


Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do :

- rolników
- producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
- przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,
- przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,
- przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
- przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
- przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
- przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego
- przedstawicieli samorządów
- oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego;

  
Przewidywane efekty: Udział w operacji

- wpłynie na podniesienie wiedzy u 60 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego.
- wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. stymulantów przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki
- wymiana i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 300 sztuk biuletynu i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

  

Do pobrania: