Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 24 maja br. startują szkolenia dla kół gospodyń wiejskich w ramach projektu „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”, które miały się odbyć na przełomie października i listopada ubiegłego roku. W związku z trwającą pandemią COVID-19  będą realizowane w formie on-line.

Zakwalifikowane koła prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14.05.2021 (piątek) na adres e-mail a.lidzka@efrwp.com.pl lub telefonicznie: 22 639 87 63. Szczegółowa informacja o szkoleniu została wysłana na adres mailowy koła, podany w zgłoszeniu.

Terminy szkoleń wg województw:

  • woj. dolnośląskie - 24 maja 2021 r.
  • woj. kujawsko-pomorskie - 25 maja 2021 r.
  • woj. lubelskie - 27 maja 2021 r.
  • woj. łódzkie - 28 maja 2021 r.
  • woj. podkarpackie - 31 maja 2021 r.
  • woj. podlaskie - 1 czerwca 2021 r.
  • woj. pomorskie - 8 czerwca 2021 r.
  • woj. śląskie - 9 czerwca 2021 r.
  • woj. zachodniopomorskie - 10 czerwca 2021 r.

 Wszystkie szkolenia odbywać się będą w godzinach 10:00 - 15:00 poprzez platformę ZOOM. Przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń uczestnicy dostaną szczegółową instrukcję, jak korzystać z platformy. Do kół zostaną również wysłane materiały szkoleniowe.

 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

10:00 – 10.40

Przywitanie uczestników szkolenia, kwestie organizacyjne, krótkie przedstawienie się przez KGW

 

10:40 – 11:40

 

 

 

11:40 – 11:50

Wykład: Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty – dziedzictwo kulinarne, istota krótkich łańcuchów dostaw, możliwość sprzedaży produktów przez KGW – Izabella Byszewska (Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego)

 

Przerwa

 

11:50 – 12:50

Wykład: Żywność wysokiej jakości - krajowe i unijne systemy jakości żywności, wsparcie producentów – Grażyna Kurpińska (Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego)

 

12:50 – 13:00

 

13:00 – 14:00

Przerwa

 

Wykład: KGW jako lider działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej – budowanie partnerstw i źródła finansowania działalności – Karolina Trudnowska (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)

 

14:00 – 15:00

Networking: wymiana doświadczeń, pytania, uwagi.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

Projekt jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.