Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Klucz do Polskiej Spiżarni 2022

Urszula Ewelina Nowakowska – rekomendacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zdzisław Szwed – rekomendacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Krzysztof Pałkowski – rekomendacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Anna Bodzioch – rekomendacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Tomasz Kobierski – rekomendacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Wioletta Defee – rekomendacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

   

Rekomendacja Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego:

Jan Krzysztof Ardanowski

Krzysztof Maurer