Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Zgłoszenia

Karty produktów (i potraw) zgłoszonych do konkursu w danym województwie, należy przysyłać najpóźniej na miesiąc przed finałem regionalnym do koordynatora wojewódzkiego konkursu.

Informację kto koordynuje konkurs w województwie można uzyskać:

Grażyna Kurpińska,
tel. 504 081 707

 

Koordynator wojewódzki konkursu powinien przesłać komplet zgłoszeń oraz listy produktów (i potraw) najpóźniej na dwa tygodnie przed finałem regionalnym w danym województwie na adres:

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego,
ul. Widok 20, lok. 1,
00-023 Warszawa