Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Kampanie promujące produkty ze znakiem „Jakości tradycja”

System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt podlegają szczegółowej weryfikacji. Na liście jest ok. 400 produktów oznaczonych charakterystyczną „pieczęcią” z napisem „Jakość Tradycja” i podpisem z jakiego województwa produkt pochodzi.

Procedura nadania produktowi znaku jest ściśle określona i dość wymagająca, obarczona coroczną kontrolą jakościową. Posiadanie znaku jest zaszczytne, ale wymaga ciągłej promocji. Dlatego też PIPRiL wystąpiło do Funduszu Promocji Produktów Rolno-Spożywczych o fundusze na kampanie promujące.

W 2017 r. realizowana była kampania POLSKA WIEPRZOWINA GWARANCJĄ JAKOŚCI I SMAKU.

W 2018 kontynuowana była nowa kampania promująca produkty wieprzowe ze znakiem i realizowane dwie kolejne: POLSKIE MLEKO GWARANCJĄ JAKOŚCI I SMAKU oraz POLSKIE PRODUKTY ZBOŻOWE GWARANCJĄ JAKOŚCI I SMAKU.

Rok 2019 to czas realizacji nowych edycji tych dwóch kampanii oraz nowej POLSKIE PRODUKTY OWOCOWE I WARZYWNE GWARANCJĄ JAKOŚCI I SMAKU.

Wszystkie kampanie mają podobne hasła, bo ich celem nadrzędnym jest wypromowanie produktów z wieprzowiny, mleka i zbóż ze znakiem „Jakość Tradycja” oraz budowanie dobrego PR wokół nich. Przypomnienie, że takie produkty wytwarzane w sposób jak najbliższy tradycyjnemu, z dobrej jakości surowców, bez środków konserwujących czy tzw. polepszaczy mają ogromną przewagę nad wysoko przetworzonymi produktami spożywczymi.

Kampanie mają trafić do konsumentów zainteresowanych zmianą nawyków żywieniowych i oczekiwań nakierowanych na zdrowe, funkcjonalne żywienie. Takiemu zapotrzebowaniu często nie są w stanie sprostać branża gastronomiczna i turystyczno-hotelarska (HoReCa), której gestorzy nie znają rynku jakościowych wyrobów mleczarskich i nie potrafią wykorzystywać w dostateczny sposób lokalnych zasobów produktowych.

Kampanie mają charakter promocyjno-edukacyjno-informacyjny. Jest w nich  podkreślane znaczenie znaku „Jakość Tradycja” dla wieprzowiny i jej wyrobów, mleka i przetworów mlecznych, dla produktów zbożowych oraz z owoców i warzyw.

Kampanie są rozbudowane, widoczne. To rozbudowana informacja medialna w ogólnopolskiej TV, prasie, radiu, Internecie – media społecznościowe, blogi kulinarne. To wydawnictwa prezentujące produkty ze znakiem „JT” i ich producentów. To spotkania z producentami, dystrybutorami żywności, gastronomami i hotelarzami. To bezpośredni kontakt z konsumentami na targach, jarmarkach, pokazach kulinarnych, w których uczestniczą – jako wystawcy – producenci z wyrobami opatrzonymi znakiem „Jakość Tradycja”. Takie kontakty owocują wzmocnieniem pozycji lokalnych wytwórców, promują ich wyroby.

W kampaniach prezentowane są produkty „JT” jako mające sprawdzony i tradycyjny proces wytwarzania, ich  naturalne składniki i prawdziwie polski tradycyjny smak. Podkreślane jest że to produkty unikalne, nie zawsze dostępne w sklepie „tuż za rogiem”, ale tym bardziej wartościowe i warte poszukiwań. Kampanie budują przekaz, że znak „Jakość Tradycja” to jedyny polski system certyfikacji produktów tradycyjnych, że to gwarancja jakości i tradycji.