Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Władze

Izabella Byszewska - prezes Zarządu

telefon: 505 17 55 78

Dziennikarka, koordynator i trener projektów inspirujących zrównoważony rozwój lokalny oraz partnerstwo inicjatyw społecznych na wsi. Animatorka szkoleń dla kobiet z obszarów wiejskich dotyczących małej przedsiębiorczości i aktywności lokalnej.

Od 2000 roku zajmuje się dokumentacją i promocją polskiego dziedzictwa kulinarnego, w tym produktów lokalnych oraz działaniami na rzecz budowy rynku żywności najwyższej jakości, regionalnej i tradycyjnej a także na rzecz zachowania różnorodności biologicznej w rolnictwie i ochrony starych odmian roślin i rodzimych ras zwierząt.

Współzałożycielka Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, członek Kapituły znaku „Jakość, Tradycja”, opracowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw Polskich, certyfikującego żywność naturalną i tradycyjną.

Pomysłodawca i przewodnicząca Kapituły konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz koordynator tego projektu. Współtwórca stałych ekspozycji i zdarzeń, promujących produkty regionalne i lokalne.

Dariusz Goszczyński - członek Zarządu

 

RADA IZBY

Aleksander Bednarski– Przewodniczący

CZŁONKOWIE RADY

Marcin Bielec, Grażyna Borkowska, Ludwika Chamera, Halina Dobrowolska, Agnieszka Idzikowska, Ryszard Jaszczowski, Marcin Just, Franciszek Kesler, Jan Lisiecki, Andrzej Olkowski, Małgorzata Prządak, Barbara Stelmach, Czesław Ślusarczyk,  Grażyna Wiatr, Wioletta Wilkos – Sekretarz.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Dorota Kowalewska, Karol Majewski, Joanna Pecio.

Oddziały regionalne PIPRiL:

Lubelskie:  prezes – Tomasz Solis, 504 162 617, tsolis@o2.pl;

Łódzkie: kanclerz – Stanisław Staniszewski, 46/874 62 98; e-mail: intersol@intersolar.com.pl;

Mazowieckie: prezes – Wojciech Radzikowski, 731 117 907; e-mail: mazowieckie@produktyregionalne.pl;

Świętokrzyskie: prezes – Alicja Stępień, 606 464 932, e-mail: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl;

Wielkopolskie:  wiceprezes – Kazimiera Szymańska, 508 114 352, e-mail: biuro@izbawlkp.pl;

Zachodniopomorskie: kanclerz – Ryszard Jaszczowski, 608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@poczta.onet.pl 

Rada Izby:

Aleksander Bednarski– Przewodniczący