Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Projekty Izby

Polskie produkty zbożowe gwarancją jakości i smaku

Polskie produkty zbożowe gwarancją jakości i smaku

To kontynuacja rozpoczętych w 2017 roku działań promocyjnych Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, których celem jest promocja polskich produktów zbożowych oraz ich producentów na rzecz wzmacniania pozytywnego wizerunku tych surowców i produktów wśród konsumentów.
Polskie stoły pełne zbóż

Polskie stoły pełne zbóż

kampania promocyjna Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
news

Pieczywo - kromka.pl

W ciągu ostatnich 20 lat możemy zaobserwować stopniowy spadek spożycia pieczywa z poziomu około 80 kg/os./rok do poziomu niewiele ponad 40 kg/os./rok. Dodatkowym wyzwaniem dla branży stała się pandemia COVID-19 podczas której odnotowano spadek zamówień z branży hotelarsko-gastronomicznej. Jednocześnie konsumenci znacznie więcej czasu spędzali w domach, co z kolei sprzyjało zakupom pieczywa w kanale handlu detalicznego, jednak nie zrekompensowało to ogólnego poziomu spadku sprzedaży. Dane GUS z 2021 roku...