Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

ś.p. Stanisław Mądry

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 września 2018 roku zmarł

ś.p. Stanisław Mądry

członek założyciel Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, laureat wielu prestiżowych nagród za swoje regionalne wyroby, w tym kilku statuetek „Perła” w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Przez wiele lat działał aktywnie promując bliskie nam wszystkim idee związane z szerzeniem wiedzy o produktach tradycyjnych, a szczególnie o produktach masarskich. Praca była jego pasją.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek pełen życzliwości, pogody ducha, zawsze chętny do pomocy, zaangażowany  w pracę i działania społeczne.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy serdecznego współczucia składają

Rada, Zarząd wspólnie z Henrykiem Wujcem, byłym prezesem Zarządu i Biuro Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.