Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Informacje ogólne

Nkd-logoXIX edycja ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną.

Nasza podróż po smakach regionów w ramach konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” trwa już dziewiętnaście lat. Rezultatem tych poszukiwań jest identyfikacja i dokumentacja lokalnych i regionalnych wyrobów, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Jego celem jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność. Nie mniej ważne jest zachęcanie rolników i właścicieli lokalnych firm, obiektów agroturystycznych, turystycznych i gastronomii do czerpania z bogatej spuścizny kulinarnego dziedzictwa i wykorzystania jej w ofercie rynkowej a także inspiracja producentów do wytwarzania certyfikowanej żywności wysokiej jakości.

W konkursie mamy od lat sprawdzonych partnerów: ośrodki doradztwa rolniczego oraz urzędy marszałkowskie. W dotarciu do producentów i we wstępnej selekcji kompetentnie pomagają nam specjalistki z ośrodków doradztwa rolniczego a logistycznie wspierają nas pracownicy samorządów regionalnych. Od 2007 roku partnerem konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” jest także Związek Województw RP. Marszałkowie Województw wspierają nas finansowo i co roku obejmują patronatami nasz konkurs, a od pierwszej edycji konkursu patronat honorowy objął nad nim także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Efekty tych działań przeszły najśmielsze oczekiwania: do pierwszej, ogólnopolskiej wówczas edycji w 2000 roku komisja konkursowa zakwalifikowała 150 produktów – od osób prywatnych, z gospodarstw agroturystycznych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i lokalnych organizacji, pensjonatów i małych zakładów rzemieślniczych.

 Spośród tych produktów nagrodzonych zostało 20 najlepszych. W następnej edycji po raz pierwszy odbyły się finały regionalne w kilku województwach. Ustanowiona została nagroda najwyższa, przyznawana przez Krajową Kapitułę Konkursu – statuetka „Perła”. W edycji trzeciej finały odbywały się już we wszystkich regionach, pod patronatami marszałków.

Dziś już mało kto pamięta, że pomysł targów „Smaki Regionów”, towarzyszących od kilku lat prestiżowym targom Polagra Food w Poznaniu, a od dwóch lat odbywających się samodzielnie, narodził się w redakcji „Gospodyni” jako impreza związana z Wielkim Finałem konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo.” Pierwszy Wielki Finał w Poznaniu odbył się na Targach Polagra  w 2003 roku i połączony był z prezentacją produktów regionalnych w osobnym pawilonie. Od tej pory każdy Wielki Finał ma miejsce w Poznaniu, a wielu producentów tradycyjnej żywności – w większości laureatów konkursu  oraz także regiony, z których pochodzą, prezentują się na targach „Smaki Regionów”.

W 2008 roku poszerzona została formuła konkursu przez wprowadzenie „części gastronomicznej”, czyli kategorii „Dania i potrawy regionalne z wykorzystaniem lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzane według tradycyjnych receptur”.

W ciągu kolejnych lat trwania konkursu stworzono ogromną, pionierską, jedyną w Polsce dokumentację tradycji kulinarnych ze wszystkich regionów Polski, także mniejszości narodowych. To dowód na to, jak bogata jest nasza historia kulinarna i jak ważnym jest elementem dziedzictwa kulturowego. Konkurs pokazuje, jak wspaniałą i oryginalną żywność mogą zaoferować polscy producenci konsumentom nie tylko w kraju, ale i za granicą.  Laureaci konkursu zdobywają rynek i prestiż – poprzez promocję w mediach ich wyroby dotarły m.in. do sieci ekskluzywnych sklepów z tradycyjną żywnością.

Większość produktów wpisanych na krajową Listę Produktów Tradycyjnych oraz posiadających certyfikaty unijne: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność została nagrodzona w naszym konkursie. Wielu laureatów konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” może poszczycić się certyfikatami „Jakość Tradycja” – jedynego krajowego systemu jakości dla żywności tradycyjnej. 

 

Perla

Cel konkursu

identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, zachęcenie rolników i właścicieli lokalnych firm do korzystania z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogacenia swojej oferty rynkowej.

W 2004 roku producenci – w większości laureaci konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – utworzyli Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. I to Izba obecnie jest organizatorem konkursu.

Zasady konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria regulaminowe.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom i daniom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych. O nominację mogą ubiegać się produkty nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie.

Od 2005 roku przyznawany jest „Klucz do Polskiej Spiżarni”, wręczany osobom lub organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla ochrony dziedzictwa kulinarnego i rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. 

Konkurs przebiega dwuetapowo:

1. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i innych produktów oraz w kategorii: najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.

2. Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA ”, które – razem z nagrodą “Klucz do Polskiej Spiżarni” – są wręczana na Wielkim Finale Konkursu.

FINAŁY REGIONALNE XIX EDYCJI KONKURSU:

1. Zachodniopomorskie – 11 maja (sobota), Szczecin w trakcie Pikniku nad Odrą; produkty + potrawy  
2. Kujawsko-Pomorskie – 12 maja (niedziela), Minikowo; produkty + potrawy  
3. Mazowsze – 1 czerwca (sobota), Góra Kalwaria; produkty+ potrawy  
4. Pomorskie – 9 czerwca (niedziela), Gdańsk-Oliwa w ramach konkursu własnego UMW Pomorskiego; produkty + potrawy  
5. Dolnośląskim – 15 czerwca (sobota), Wrocław – Pasaż Grunwaldzki; produkty 
6. Świętokrzyskie – 16 czerwca (niedziela), Park Miejski w Kielcach, produkty
7. Podlaskie – 6 lipca (sobota), Augustów, produkty
8. Podkarpackie – 21 lipca (niedziela), Przeworsk (mini skansen), produkty
9. Śląskie – 28 lipca (niedziela) w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, produkty + potrawy  
10. Lubelskie – 3 sierpnia sobota), Zamość, produkty + potrawy  
11. Wielkopolska – 10 sierpnia (sobota) Powidz w czasie Dni Sielawy, produkty + potrawy  
12. Warmińsko-Mazurskie – 25 sierpnia (niedziela), Olsztyn, produkty + potrawy  
13. Lubuskie – 31 sierpnia (sobota), Otyń w trakcie powiatowych dożynek, produkty + potrawy  
14. Małopolskie – 7 września (sobota), Nowy Sącz; produkty + potrawy  
15. Opolskie – 8 września (niedziela), Lewin Brzeski: produkty + potrawy  
16. Łódzkie – Warszawa (w trakcie posiedzenia Kapituły Konkursu), produkty + potrawy  

 

Wielki Finał XVIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” 29 września 2019 r., w trakcie Targów Smaki Regionów w Poznaniu w pawilonie 11 (tzw. Iglica)

Targi Smaki Regionów 28-30 września 2019