produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Informacje ogólne

XIV edycja konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów" na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną.

"Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów" – konkurs na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną już po raz czternasty!

Organizowany od 2000 roku Konkurs udowodnił, jak wspaniałą i oryginalną żywność mogą zaoferować polscy producenci konsumentom nie tylko w kraju, ale również we wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza nią. Ogromnie satysfakcjonujący jest także fakt, że wokół nagrodzonych w konkursie wyrobów – m.in. oscypków i innych serów z Podhala, serów z Korycina i Wiżajn, wędlin z Małopolski, jabłek z okolic Łącka, wiśni z Doliny Środkowej Wisły czy truskawek z Kaszub – powstały grupy producenckie, konsorcja i inne formy wspierania produktu regionalnego w jego drodze do zarejestrowania w europejskim systemie produktów regionalnych i tradycyjnych.

To nasi laureaci mogą poszczycić się dziś unijnymi oznaczeniami, takimi jak Chroniona Nazwa pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność a także znakiem krajowym „Jakość Tradycja”. Przeważająca większość produktów wyłonionych i nagrodzonych w konkursie wpisana jest także na Listę Produktów tradycyjnych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ważne jest też i to, że do wspieranie produkcji i promocji lokalnych specjałów włączyły się miejscowe samorządy.

Konkurs zaktywizował lokalne społeczności i lokalnych wytwórców do działań na rzecz wytwarzania, budowy rynku i promocji tradycyjnej żywności, jako elementu rozwoju regionu. W ciągu kolejnych lat trwania Konkursu powstała dokumentacja ponad 9000 produktów i tradycji kulinarnych ze wszystkich stron i regionów Polski: wywodzących się z Kresów i Polski Centralnej, z gór i znad morza, z Ziem Zachodnich i z kultury mniejszości narodowych. Jest to dowód na to, jak bogata jest polska historia kulinarna i jak ważnym jest elementem polskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel konkursu

Obok głównego, jakim jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, istotnym stało się przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Osiem lat temu, producenci – w większości laureaci konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – utworzyli Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. I to Izba – już po raz ósmy – jest obecnie organizatorem konkursu.

W 2008 roku rozszerzyliśmy formułę konkursu, wprowadzając kategorię dań i potraw regionalnych, z wykorzystaniem lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzanych według tradycyjnych receptur. Po raz pierwszy wtedy w tak szerokim stopniu w organizację konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” zaangażował się Związek Województw RP.

Zasady konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Powołane zostały dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołana Kapituła Krajowa ma zadanie przyznania statuetek „Perła” niektórym produktom, nominowanym w czasie finałów regionalnych.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA 2014”

Na Wielkim Finale Konkursu zostaną wreczone „Perły 2014” oraz „Klucz do Polskiej Spiżarni”.

XIV edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” – Finały regionalne wg. dat:

 1. Kujawsko-Pomorskie – 11 maja, Przysiek;
 2. Śląskie – 7 czerwca, Częstochowa;
 3. Mazowsze – 14 czerwca, Płońsk;
 4. Świętokrzyskie – 15 czerwca, Park Miejski w Kielcach;
 5. Lubuskie – 29 czerwca, Zielona Góra;
 6. Lubelskie – 20 lipca, Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin;
 7. Zachodniopomorskie – 26 lipca, Szczecin;
 8. Opolskie – 27 lipca w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;
 9. Wielkopolskie – 14 sierpnia, Poznań;
 10. Podlaskie – 20 sierpnia, Białystok;
 11. Dolnośląskie – 23 sierpnia, Pasaż Grunwaldzkim we Wrocławiu;
 12. Podkarpackie – 30 sierpnia Jarosław;
 13. Małopolskie – 7 września, Nawojowa

WIELIKI FINAŁ XIV edycji konkursu Nsze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” odbędzie się na targach Smaki Regionów/ Polagra Food w Poznaniu 28 września 2014 r. (niedziela) w pawilonie nr 11 o godz. 13.00.

Dodatkowych informacji udzielają:

Izabella Byszewska, Krajowy Koordynator Konkursu NKD
tel. 505 17 55 78 
e-mail: i.byszewska@onet.pl  

Grażyna Kurpińska, Asystent Krajowego Koordynatora Konkursu NKD
tel. 504 081 707
e-mail: grazynak@rubikon.pl