Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Walne Zgromadzenie Członków PIPRiL

Warszawa dnia 09.06.2020 roku

Na podstawie par 29 Statutu Izby Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIPRIL, które odbędzie się w dniu 30.06.2020 roku w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Powyższe uzasadnia się faktem istniejącego zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. sprawozdanie Prezesa z działalności PIPRIL za 2019 roku

 2. opinia Komisji Finansowej z analizy sprawozdania finansowego PIPRIL za 2019 rok

 3. sprawozdanie z działalności Rady za 2019 roku

 4. sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za 2019 roku;

 5. projekt Programu działalności Izby w 2020 roku

 6. projekt budżetu Izby na rok 2020

 7. głosowanie uchwał dotyczących :

 1. udzielenia absolutorium dla Prezesa PIPRIL za rok 2019

 2. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa PIPRIL za rok 2019

 3. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PIPRIL za rok 2019

 4. udzielenia absolutorium dla Rady PIPRIL za rok 2019

 5. udzielenia absolutorium dla Sądu Koleżeńskiego za rok 2019

 6. przyjęcia Programu działalności Izby w roku 2020

 7. przyjęcia budżetu Izby na rok 2020

 

Aleksander Bednarski – Przewodniczący Rady
Izabella Byszewska – Prezes Zarządu
Jan Zwoliński – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Goszczyński – Członek Zarządu