Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Polska Izba produktu Regionalnego i Lokalnego zawiadamia że w odpowiedzi na zapytania ofertowe zostały wybrane następujące oferty:

1. Zapytanie ofertowe nr 10/PIPRiL/FPZiPZ/2019 dotyczące usługi na przeprowadzenie promocji polskich produktów zbożowych w postaci konferencji prasowej zamykającej kampanię „Polskie produkty zbożowe gwarancją jakości i smaku”  - oferta złożona przez Centrum Prasowe Foksal ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa na łączną kwotę 2000,00 zł brutto.

2. Zapytanie ofertowe nr 11/PIPRiL/FPM/2019 dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu promocji polskich produktów mlecznych w postaci konferencji dla mediów kobiecych/lifestylowych, kulinarnych i blogerów w ramach kampanii „Polskie mleko gwarancją jakości i smaku”  - oferta złożona przez Centrum Prasowe Foksal ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa na łączną kwotę 2800,00 zł brutto.