Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Aktualności

news

Po Walnym Zgromadzeniu Członków

W dniu 20.06.2024 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, na którym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdań władz Izby oraz o udzieleniu absolutorium: Zarządowi, Radzie Izby i Sądowi Koleżeńskiemu.

Wydarzenia

Zaproszenie na Dożynki Mazowieckie

Zaproszenie na Dożynki Mazowieckie

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza zainteresowanych producentów na Dożynki Mazowieckie. Szczegółowe informacje w piśmie...
Zaproszenie na targi w Kolonii

Zaproszenie na targi w Kolonii

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej zostało zamieszczone zaproszenie do udziału w targach ISM Cologne 2025, które odbędą się w dniach 2-5 lutego 2025 r. w Kolonii.