Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Wydarzenia, Targi, Imprezy

Targi w Bielsku Białej

Targi w Bielsku Białej

W dniach 16-17 marca 2024 r. w Hali pod Dębowcem w Bielsko-Biała, odbędą się Trzecie Targi „EKO Trendy”...
Europejskie Forum w Rzeszowie

Europejskie Forum w Rzeszowie

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz spółka Agro Promotion zaprosiły Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego do współpracy branżowej w ramach szóstej edycji Europejskiego Forum Rolniczego, które odbędzie się w dniach 19-20 marca 2024 r. 
news

Projekt poprawiający jakość świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
news

Twój wybór ma znaczenie

kontynuacja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski", której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych...