Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Wydarzenia, Targi, Imprezy

news

Prośba o podanie terminów finałów wojewódzkich

zgodnie z ustaleniami w przyszłym 2023 roku odbędzie się XXII edycja ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów. Ponieważ niektóre województwa już podały termin finału regionalnego konkursu w swoim województwie, zwracam się z prośbą o podanie terminu finału w Państwa województwie do 31 styczna 2023r.
news

Projekt poprawiający jakość świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
news

Twój wybór ma znaczenie

kontynuacja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski", której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych...