Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Wydarzenia, Targi, Imprezy

news

Targi spożywcze

1. 29.Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA oraz 20.Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii 16-18.11.2022 EXPO Kraków 2. FOOD TECH Targi Technologii Spożywczych 29.11-1.12.2022, Warszawa-Nadarzyn
news

Projekt poprawiający jakość świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
news

Twój wybór ma znaczenie

kontynuacja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski", której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych...