Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

1,5% na zachowanie tradycji i dziedzictwa kulinarnego

Żywność produkowana z dobrej jakości surowców, metodami tradycyjnymi, według sprawdzonych receptur, bez konserwantów, polepszaczy i innych środków chemicznych jest wpisana w dziedzictwo kulinarne naszego kraju. Takie produkty wytwarzają setki lokalnych firm: masarnie, piekarnie, mleczarnie, przetwórnie warzyw i owoców.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Organizacja Pożytku Publicznego,  od 19 lat konsekwentnie walczy o zachowanie naszego kulinarnego dziedzictwa, tradycyjnych receptur, o zachowanie magii i pamięci dawnych smaków. Dzięki nam sprawdzona, wysokiej jakości żywność jest dostępna dla coraz większej liczby konsumentów. 

Dlatego warto wesprzeć  działania PIPRiL, wpłacając 1,5% podatku – wystarczy wpisać w PIT nazwę organizacji oraz numer KRS: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, KRS numer 0000213974.

Wpis można sprawdzić na stronie: www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/#akapit3

 

Co robimy?

Dokumentujemy kulinarne dziedzictwo Polski.

Od wielu lat prowadzimy  identyfikację produktów, wytwarzanych według tradycyjnych, często wielowiekowych receptur. Zgromadziliśmy wiedzę o ponad 23 tysiącach polskich regionalnych produktów. Jesteśmy organizatorem unikalnego na skalę kraju konkursu “Nasze Kulinarne dziedzictwo-Smaki Regionów”.

Inspirujemy lokalnych producentów.  Wspieramy ich merytorycznie i promujemy ich produkty a także zabiegamy o korzystne ustawodawstwo dotyczące rozwoju rynku produktów tradycyjnych. Polska posiada ogromne potencjalne możliwości wytwarzania takich produktów ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły roboczej na obszarach wiejskich, czyste środowisko naturalne i ogromne bogate, zróżnicowane dziedzictwo kulturowe.

 

Walczymy o wysoką jakość żywości.

Opracowaliśmy, wspólnie ze Związkiem Województw RP system „Jakość Tradycja” – pierwszy i jedyny krajowy system jakości żywności dla produktów tradycyjnych.

Promujemy produkty tradycyjne i naturalne. Uczestniczymy we wszystkich ważnych wydarzeniach związanych z rynkiem tradycyjnych, regionalnych i lokalnych produktów.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla producentów.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją non profit, nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności konsultingowej. Nie pobieramy żadnych opłat od beneficjentów swoich projektów. Wydajemy liczne publikacje o polskich produktach i ich producentach.