Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Polskie tłumaczenie "Ogólnych zasad higieny żywności"

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodzimych przedsiębiorców z branży spożywczej, gastronomicznej i handlowej, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przygotowała polskie tłumaczenie najnowszej, międzynarodowej edycji „Ogólnych zasad higieny żywności” z rozdziałem obejmującym system HACCP.

Wszyscy zainteresowani mogą znaleźć i bezpłatnie pobrać polską wersję tego dokumentu na stronie internetowej IJHARS.:  https://www.gov.pl/web/ijhars/ogolne-zasady-higieny-zywnosci-haccp-wersja-polska

Obchodząca w tym roku swoje 20-lecie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pełni wiele ważnych funkcji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jedną z nich jest sprawowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rola Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych / Światowej Organizacji Zdrowia) dla Polski. Komisja ta, działająca nieprzerwanie już od 60 lat, opracowuje i aktualizuje międzynarodowe normy, wytyczne i kodeksy dobrych praktyk, zwane potocznie Kodeksem Żywnościowym, które wyznaczają standardy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz żywienia na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej i w Polsce.

Jednym ze sztandarowych dokumentów opracowywanych i systematycznie rewidowanych, w ślad za postępem wiedzy naukowej, przez Komisję Kodeksu Żywnościowego jest właśnie opracowanie pt. „Ogólne zasady higieny żywności” (ang. General Principles of Food Hygiene) zawierające m.in. rozdział dotyczący słynnego systemu HACCP (czyli Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

Z satysfakcją zorganizowaliśmy i udostępniamy oficjalne polskie tłumaczenie najnowszej wersji dokumentu pt. „Ogólne zasady higieny żywności” wraz z rozdziałem obejmującym system HACCP, który został przyjęty przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w całości w 2022 r. Mamy nadzieję, że publikacja polskiego tłumaczenia tego dokumentu pomoże rodzimym przedsiębiorcom i specjalistom z branży spożywczej w jeszcze lepszym zarządzaniu jakością oraz bezpieczeństwem żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego – mówi Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyznając, że w ostatnich miesiącach bardzo wielu przedsiębiorców zwracało się do Inspekcji z zapytaniem o oficjalną, polską wersję językową wspomnianego dokumentu. Jego publikacja będzie zatem wyjściem naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu świata biznesu, w tym zwłaszcza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej.

Ogólne zasady higieny żywności wraz z HACCP zostały opracowane przez ekspertów po to, aby chronić interesy konsumentów, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności. Stosowanie tych standardów pomaga więc w budowaniu dobrej marki żywności, ale pozwala też zapobiegać stratom i marnowaniu żywności. Faktem jest, że wspomniany dokument nakłada liczne obowiązki na przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej i gastronomicznej, ale jednocześnie daje im też niezbędny know how i gotowe narzędzia do zastosowania – mówi prof. Danuta Kołożyn-Krajewska, ekspert ds. bezpieczeństwa żywności z Instytutu  Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.

       

Do pobrania: