Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Projekt poprawiający jakość świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego

Zadanie publiczne pt. „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.”
 
jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą oferty turystyki wiejskiej w dobie pandemii Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony powoduje dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony niesie za sobą wyzwania dla osób prowadzących taką działalność.
 
W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego.
 
W ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług" zostaną wypracowane kryteria oceny w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej warunkujące posługiwaniem się znakiem „Bezpieczna kwatera”.
 
Zostanie także przeszkolona 40 osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych oraz 20 osobowa grupa inspektorów kategoryzacyjnych oraz kandydatów na inspektorów w zakresie przygotowania oraz oceny obiektów pod kątem spełnienia wyżej wymienionych wymagań.
 
Dzięki tym działaniom wzrośnie zaufanie gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
W ramach prac zostaną wykonane prace informatyczne w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiające prezentację ofert ze znakiem „Bezpieczna kwatera”. Ponadto zostaną przeprowadzone prace nad dostosowaniem serwisu do wymogów dotyczących dostępności względem osób niepełnosprawnych.
 
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.agroturystyka.pl oraz www.pftw.pl.