Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Protest przeciwko znakowaniu systemem Nutri-Score

19 stycznia 2022 roku, z inicjatywy Polskiej Unii Producentów Soków, wysłane zostało pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wspólne stanowisko branży rolno-spożywczej dotyczące „projektu przeciwdziałania wprowadzeniu obowiązkowego systemu znakowania wartością odżywczą opartego na kolorach (traffic lights) tj. systemu Nutri-Score”, który ma być systemem obowiązkowym w UE. W piśmie zawarta jest prośba o zajęcie negatywnego stanowiska Rządu Polskiego odnośnie przyjęcia systemu Nutri-Score jako obowiązkowego w UE.

Prace w Komisji Europejskiej odnośnie znakowania wartością odżywczą obecnie przyspieszyły, dlatego niniejsza inicjatywa jest bardzo ważna i pilna, jest to ostatni moment, aby wspólnie z wieloma krajami UE wyrazić sprzeciw wprowadzenia systemu Nutri-Score. System Nutri-Score godzi w interesy krajowych producentów i przetwórców produktów rolno-spożywczych (więcej informacji na: www.nutriscore-fakty.pl), a z uwagi na uproszczoną formę, nie podnosi świadomości konsumentów o zasadach prawidłowej diety. 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego włączyła się w tę kampanię. 

Dodatkowo pismo zostało również wysłane do Ministra Zdrowia, Dyrektora Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pismo przedmiotowe zostało podpisane przez następujące organizacje branżowe:

 1. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 2. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
 3. Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
 4. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań
 5. Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie
 6. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
 7. Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
 8. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
 9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia"
 10. Polbisco Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
 11. Polska Federacja Ziemniaka
 12. Polska Izba Mleka
 13. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 14. Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek
 15. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
 16. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 17. Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
 18. Stowarzyszenie Polski Ziemniak
 19. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych
 20. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
 21. Stowarzyszenie Sady Grójeckie
 22. Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
 23. Związek Polskie Mięso
 24. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielni Osób Prawnych 
 25. Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego
 26. Związek Sadowników RP 

Pismo do pobrania.