Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Zagraniczne działania targowo-wystawienniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2024 r.

Resort rolnictwa prowadzi szereg działań mających na celu m.in. kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności wysokiej jakości na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. W 2024 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje organizację stoisk informacyjno-promocyjnych podczas następujących wydarzeń:

1) SIAL China, Szanghaj, Chiny (28-30.05.2024);

2) Summer Fancy Food Show, Nowy Jork, USA (23-25.06.2024);

3) HKTDC Food Expo, Hongkong, Hongkong (15-17.08.2024).

Jednocześnie w ramach każdej z powyższych wystaw na stoisku MRiRW zostanie wydzielona część dedykowana pokazom kulinarnym na żywo. Z uwagi na powyższe MRiRW zaprasza Państwa do udziału w przedmiotowych przedsięwzięciach w celu promowania polskiego sektora rolno–spożywczego.

Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności
telefon: +48 22 623 16 32
sekretariat.dej@minrol.gov.pl
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

www.gov.pl/rolnictwo