Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Zakończył się cykl szkoleń dla KGW

Zakończył się cykl szkoleń online dla kół gospodyń wiejskich, w których udział wzięło ponad 460 osób z przeszło 140 kół z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Szkolenia zostały zrealizowane w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II” przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu:

  • znaczenia produktów lokalnych i tradycyjnych, dziedzictwa regionalnego;
  • krajowych i unijnych systemów jakości żywności;
  • istoty krótkich łańcuchów dostaw, a za ich pośrednictwem promocji produktów;
  • możliwości tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego;
  • źródeł finansowania działalności.

Podczas szkoleń członkowie kół nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale także mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności i podzielenia się swoim doświadczeniem. Koła Gospodyń Wiejskich pomimo trwającej pandemii COVID-19 starają się działać. Przedstawiciele kół coraz częściej przejmują rolę lokalnych ambasadorów poprzez reprezentację swojej miejscowości oraz gminy na regionalnych oraz ogólnopolskich wydarzeniach a także udział w regionalnych i krajowych konkursach. Mimo, że ich działalność polega przede wszystkim na realizacji szeregu z pozoru drobnych inicjatyw na rzecz swojej miejscowości, to skala tego działania przekłada się nie tylko na integrację międzypokoleniową, ale także na budowanie aktywnej społeczności lokalnej.

Dziękujemy za udział i duże zaangażowane kół podczas szkoleń!

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Do pobrania prezentacje z wykładów:

  1. Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty - dziedzictwo kulinarne, istota krótkich łańcuchów dostaw (Izabella Byszewska)
  2. Możliwość sprzedaży produktów przez KGW (Izabella Byszewska)
  3. Żywność wysokiej jakości – krajowe i unijne systemy jakości żywności, wsparcie producentów (Grażyna Kurpińska)
  4. KGW jako lider działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej - budowanie partnerstw i źródła finansowania działalności (Karolina Trudnowska)