Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo
Nasze Kulinarne Dziedzictwo Jakość Tradycja

Zaproszenia do udziału – zgłoszenia tylko do 17 września


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w  partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza do udziału  w wyjeździe studyjnym do Francji w ramach operacji pn.  „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną w dniach 27 września do 01 października 2021 roku 


Cele wyjazdu studyjnego jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Wyjazd studyjny pozwoli na podniesienie wiedzy u 25 uczestników w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego.  Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby/ podmioty z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj. ;

  • rolników
  • producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
  • przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,
  • przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,
  • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
  • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
  • przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
  • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego
  • oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 17 września br. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.produktyregionalne.pl, www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl


Do pobrania:

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl