Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Jednostki certyfikujące

Akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące uprawnione do kontroli zgodności ze specyfikacją.

1) PNG Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce numer identyfikacyjny OZ/jc-01/2006/PL
tel. prefix +48 41 306 40 00, kom. 665 046 943, e-mail: png@ecofarm.pl, www.ecofarm.pl

2) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, numer identyfikacyjny OZ/jc-02/2006/PL
Oddział Badań i Certyfikacji w Pile, ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła, tel. 67 213 82 00, e-mail: pila@pcbc.gov.pl

3) COBICO Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL, Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, www.cobico.pl, tel.: + 48 12 630 90 90 w. 24, + 48 509-095-470; cobico@cobico.pl.

4) BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL, 31-503 Kraków,
ul. Lubicz 25 A, www.biocert.pl ; tel/fax: + 48 12 430-36-06.

5) TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. , ul. Wielicka 250; 30-663 Kraków, numer identyfikacyjny PL-EKO-08, tel. +48 12 340 92 83, fax: +48 12 328 32 96, kom: +48 603 781 358, +48 691 600 417, www.tuv.pl,