Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Po otrzymaniu certyfikatu

PO OTRZYMANIU CERTYFIKATU

  1. Należy dokonać jednorazowej opłaty w wysokości 500 zł za jeden produkt;
  2. Zwrócić się do Biura Izby o przesłanie logo znaku, aby móc go umieścić na etykiecie i materiałach promujących produkt;
  3. Opłacać – 50 zł miesięcznie za jeden produkt ze znakiem – za użytkowanie licencji Znaku.

 

UWAGA! Na temat dofinansowania Znaku informację zamieścimy po ostatecznym ustaleniu jego warunków.