Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Warunki uzyskania Znaku

Aby uzyskać Znak „Jakość Tradycja” należy:

  1. dokładnie wypełnić wniosek o przyznanie Znaku – jest w plikach do pobrania;
  2. udokumentować 50 lat wytwarzania produktu z zachowaniem tradycyjnej receptury, surowców i technologii (oryginalne receptury, informacje prasowe, zapis etnograficzny itp.) zgodnie z regulaminem Znaku;
  3. przesłać wypełniony wniosek razem z dokumentacją do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa;
  4. uiścić opłatę manipulacyjną – 100,00 PLN za jeden produkt – na konto: PKO BP 31 1020 1013 0000 0102 0126 9992
    Wniosek z nieopłaconą opłatą manipulacyjną nie będzie omawiany na posiedzeniu Kapituły Znaku;
  5. Kapituła Znaku rozpatrzy wniosek i o swojej decyzji zawiadomi zainteresowanego producenta;
  6. jeżeli decyzja Kapituły będzie pozytywna, produkt zostanie skierowany na badania zgodności z zadeklarowaną przez producenta specyfikacją. Badania certyfikacyjne przeprowadzają jednostki certyfikujące uznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykaz uprawnionych jednostek znajdują się na podstronie Jednostki certyfikujące;
  7. po otrzymaniu pozytywnego wyniku badań – certyfikatu od jednostki kontrolnej - Kapituła Znaku przyznaje produktowi Certyfikat Znaku – aktualny przez trzy lata;

Kontakt:

Biuro Izby: 
e-mail: izba@produktyregionalne.pl