Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Oddziały regionalne PIPRiL

Lubelskie: 
prezes – Urszula Turska-Jurycka, 695 664 421; e-mail: piekarniamark@o2.pl

Łódzkie:
kontakt – Jan Lisiecki, 605 620 579;

Mazowieckie:
kontakt – Barbara Stelmach, 600 281 342; 

Świętokrzyskie:
prezes – Alicja Stępień, 606 464 932, e-mail: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl;

Wielkopolskie: 
wiceprezes – Kazimiera Szymańska, 508 114 352, e-mail: biuro@izbawlkp.pl;

Zachodniopomorskie:
kanclerz – Ryszard Jaszczowski, 608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@poczta.onet.pl