Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Oddziały regionalne PIPRiL

Lubelskie:

Prezes – Urszula Jurecka, Kontakt 695 664 421, piekarniaemark@o2.pl 

Łódzkie:

kanclerz – Stanisław Staniszewski, kontakt: 46/874 62 98; e-mail: intersol@intersolar.com.pl

Podkarpackie:

kanclerz – Alina Becla, kontakt: 17/226 42 308; e-mail: a.becla@wp.pl

Mazowieckie:

prezes – Wojciech Radzikowski, kontakt: 731 117 907; e-mail: mazowieckie@produktyregionalne.pl

Świętokrzyskie:

prezes – Alicja Stępień, kontakt. 606-464-932 , e-mail: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl

Wielkopolskie:

prezes – Wiesław Wendlandt, kontakt: 508 030 453, e-mail: biuro@izbawlkp.pl

Zachodniopomorskie:

kanclerz – Ryszard Jaszczowski, kontakt: 608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@poczta.onet.pl